Roberto Gordon Gau – we called him Gordon PawWord Story